zulu last names

Bhebhe – Makhedama, Soyengwase, Nina bakaBhebhe kaMthendeka! Solomon: The Biblical name Solomon was borne by the former king of the Zulu nation. Gcagcabane, Ulibo labakwaKhalishwayo obaziyo luhamba kanjani? Top 100 zulu girl Names in 2015 - Best collection of unique, cute and modern most popular top 100 zulu girl Names with meaning and etymology. Anele is a Zulu name, meaning ‘sufficient or adequate.’ We believe this unisex name is a variation of Sanele. Nsimbi Mnamatha mbini zuluKaNtombela cubhe mahlobo magazi sgcum’esncan’esthengwa ngotiki mayeka ngcayi malandela ngokulandel’inkomo zamadoda khuze kaNgubokazi vela banyakame shak’akashayeki kaSenzangakhona magwaz’inja ngozipho dlukula ndabezitha. Sithuba. Family Trees 5. Gcagcabane, Submitted names are contributed by users of this website. Dwala, Bhovula, Umlando wakwa-Shabane wona uhamba kanjani? Wagcina esesifake ngaphansi kophiko lweNkosi yamaZelemu uMadzikane kaKhalimeshe… Leso sizwe ilesi esaziwa ngokuthi amaBhaca manje…. Lindabutho, Zulu is the surname of: . Bakgolokgwe = Tolo-Kwe = Tlokwe = Hlongwe = Shongwe = Selo = Nsele = Shenge = Tshezi = Shai = Sai = Sau = Sao = Masoka Nguni = Masombuka = Mazibuko = Mathebola = Sebola = Sebango = Sibeko = Nkosinkulu (a direct descendant king of the Royal House of Zulu) = Mkhulunkosi = Ditect descendant king of the Swaziland Dlaminis (both Zulu and until Dlamini made a deal with the apartheid government 50-some odd years ago. Malandelwa intombi ithi ngizeke nomu ngenamali Waze wayowelela, ehamba nebhoxwana, Ababona isihlakothi semuka nomfula, bathi inyama Search Australian census records for Zulu If anyone knows them ngicela ningithinte, NGICELA NINGISIZE NGEZITHAKAZELO ZAKWA DWALA, Please explain for me the Nzimandes in Free State. Nina bothala livuzinyama ngoba behlala bedla. Dlabazane When was the first name Zulu first recorded in the United States? You find other spelling it Maboya others Maboea; Mabuya and Mabowa but in all of these the clan names be the same; like Ketela; Phali; Sekoele; Nkoehatsi; Dioka and many others. Sizani bo. Umlando nendabuko yabakwaKhalishwayo ihamba kanjani? There are 136 census records available for the last name Zulu. Mtolo Mabhanekazi 2. Nonsansa Jongisa, Zwane have land in all provinces as Kings because all of Africa is actually Zwane country. Like a window into their day-to-day life, Zulu census records can tell you where and how your ancestors worked, their level of education, veteran status, and more. Jama kaNdaba ( c. 1757–1781), son of Ndaba, chief of the Zulu clan from 1763 to 1781. Found 102 sentences matching phrase "last name".Found in 21 ms. More Filters. Litshe likaNcencence Ngcela ukwazi izithakazelo zakwaNgcongo, Malevu; Ziqunde, Khukhu lom’hanganiso, Magebhezana, Mbiji, wena waso Ntshungwini, Mvimbela, isithakazelo sakwa mbhense u nsindane hayi u nsibande, masindane isithakazelo nyathi That is like starting your argument with I am not Nigerian but not knowing which tribes stay in Nigeria and what their history. 1. uMbedu lona wathunjwa uNgoza emuva kokuhlazwa wamfaka emkhosi wakhe owagcina ufike kwelamaMpondo okuyilapho uMbedu abulawelwa khona empini yabaThembu kanye namaMpondo. Ezakwa Madinane last name translation in English-Zulu dictionary. Zulu Family Members 4. While a sacrificial goat is being slaughtered to pay respect to the ancestors, the chosen baby names are announced. Ditshwa Majiya ojiya njengotshani This is a list of Zulu Clan Names, please feel free to suggest and add more in the comments section below. 26. Nina enabona isihlakothi sehla ngomfula nathi nansi inyama. Ndlondlo eme ngomsila kwelaMpondo, eyawela umfula ngezembe Mabhala ngozipho abanye bebhalangamapensela. Funani is one of the underused Zulu names, meaning ‘search’ or ‘want.’ This name is actually the plural imperative form of funa. This is why Soshangane’s Kingdom seat was called Manukuza or Manunkosi as he was the Manu or Muntu or Motho or Mangwe or Mane or Machi or Manci or Mansa or Mandla or Mhandla or Nkosi or Gusi or Kisii or Mkhize or Nguzi or Lozi clan. You can add additional Zulu Clan Names (izithakazelo) and the history of each clan name that you know of. Here's how you say it. You can use the names Anele and Sanele for your twins. Manyela indlela eyakulonina abuye ngenye. Manyela indlela eyakulonina abuye ngenye. We hope this will help you to understand Zulu better. Names are of huge significance in the continent and that is why some cultures go as far as having naming ceremonies where families officially name their children in the presence of other people. I need your assistance. Shikili Siyabonga Vukani! Zulu Name Generator is free online tool for generating Zulu Names randomly. Battle of Isandlwana – 22 January 1879 (Anglo-Zulu War), Manana: Ncusi, Mbuyise, Nkabinde, Ndimande, Manyoni: Mlotshwa Manzi: Nonkululeko, Qomazitha, Nyokayebululu, Njinji, Maphumulo: Mashimane, Doncabe, Zikode, Cwalile, Mathebela: Nsele, Lindamkhonto, Mthembu,* Sodiza, Ntongadli, Mavundla: Bhembe, Mngwemkhulu, Mwelase, Thabekhulu, Mazibuko: Mwelase, Manzezulu, Nzima, Phuthini. As a last name Zulu was the 75,564 th most popular name in 2010. Sekoele, your first assumption about not being Zulu will throw you off. Dwala, Ingxenye yesizwe sakhe yagcina ingene kwabanye ozakwabo bamaWushe abalishiya leli lizwe eliseduze noThukela beholwa nguSondzaba okucatshangwa ukuthi kwaku umfowabo kaMbedu. Majiya ojiya njengotshani. I am a Zwane. usage Close. Mhlambanyathi Mlokothi. Manyela indlela eyakulonina abuye ngenye. Largest collection of zulu boy names, zulu boy names and meanings, zulu baby boy names. Bhebhe: Makhedama, Soyengwase, Nina bakaBhebhe kaMthendeka! Search US census records for Zulu Nina enaqeda uBombo ngokuhletetela Ndlondlo eme ngomsila kwelaMpondo, eyawela umfula ngezembe. Jongisa, The Tolo = Zolo = Zulu = Tshabalala who are the majority of Suthus in South Africa who come from Hlubi. Zulu genealogy and family history facts. Refine by a variety of filters including nationality, background or year. Ncincimane Search for the meaning of the surname - Zulu. This are the names under the B category that izithakazelo zakwa Zulu, meaning they represent the interest of the Zulu. Emi phezu kwamakhanda amadoda, Mbaleni Izibongo zeNkosi eNkulu u Shaka kaSenzangakhona kaJama, uZULU!!! Photos 2. 3. Mhlambanyathi Sawubona Khulekani. Need to translate "last name" to Zulu? Ndaba kaMageba, son of Mageba, chief of the Zulu clan from c. 1745 to 1763. The name Zulu means Heaven and is of African origin. Zulu Mbedu clan names not recorded, the descendants of iNkosi Qwabe at Mthandeni. owesibili: obani osaziwayo obaziyo abangabakwa-Mafuleka, badume ngani? Zembelibomvu lokuhlahlela izinkomo. Mageba kaGumede ( c. 1667 – c. 1745), son of Gumede, chief of the Zulu clan from c. 1727 to c. 1745. ? Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Ndlondlo eme ngomsila kwelaMpondo, eyawela umfula ngezembe However there is another Mbedu clan in Eastern Cape called Mjoli and Qubulashe. Qwabe`s Mbedu we told were from Mbhedu by the name of Nomndayi, brother of Khuzwayo in the Nkosi Meseni Qwabe`s household. Thokozi Sozwakade, Dwala ka Mbatshazwa, Phingoshe, Most nations come from Zwane. Siyabonga! Funani is one of the underused Zulu names, meaning ‘search’ or ‘want.’ 7. 7. Thekela ngonyezi abanye bethekela ngokukhanyya Mqhakama, uNceshe olinde impi ngesinqindi somkhonto osebeni lomfula Dwala ka Mbatshazwa, You can add additional Zulu Clan Names (izithakazelo) and the history of each clan name that you know of. Select filters then press SEARCH below + Gender. We are not Zulus; but Makholokoe. It is usually a surname instead of a person's name used by Zimbabwean Ndebele people and South African Zulu people.... [more] KHUMALO Zulu, Ndebele, South African Zulu and Ndebele clan name meaning "descendant of the fish tribe". izithakazelo zona engabe ziphelele kulezi? Can some body please clarify that u Miya u Mzizi noma u Zizi? They have Sesotho names and speak Sesotho. Mchenge Sozwakade, Nina enaqeda uBombo ngokuhletetela ZULU NAMES Names for people in isiZulu (Zulu) with their meanings. One of the cutest Zulu baby names for a cute baby boy or girl. Death Records 6. For example, the name 'Ntombizanele' means 'We have enough girls', 'Nomvula' means 'After the rain' and 'Bhekizizwe' means 'Look after hope'. Lindabutho, 25. Hleza goduka hleza kaMboli Zembelibomvu lokuhlahlela izinkomo. Find the perfect surname for a fictional character or alias. Ngcamphalala mcusi wendlunkunku Zithulele (Zulu origin) means "quiet". History & Origin 3. This is why you hardly see an African man bearing a Western name as his last name. Nina baseSwatini, Themba (Zulu origin) means “trust”. They are the most senior house of the Tlokwa, who are called Hlongwa or Ndonga or Thonga or Batau ir BaNdau or BaTungwa or BaNyandu or Bajadu or Bagadu or BaNgwato or Bagando or Bakwakwa or BaQwaqwa within the Zulu-Sothos. Categories: General If you want to know how to say last name in Zulu, you will find the translation here. Mepho Sekoele = Sikhwele = Shigwede = Sikiti = Sigidi (One of King Shaka’s names because he was king over Bafokeng BaLewanika BaSekete as well who lived in Harrismith with other Tlokwa but now live in Zambia) = Singele = Shingele = Shingenge = Selile = Singanga = Shinganga = Shingana = Mshingane = Sikhela = Sokhela = Songwane = Hlongwane = Tlokwane = Princes of Tlokwa or Ngwane of the Tolo people or Tholo as the Tswana say. Hleti elibomvu elimmbila mhlophe, wamuhlumuntu. Following is a list of all Nguni groups in general, including amaZulu, amaHlubi, amaSwati, amaNdebele (north and south) and partly amaXhosa. Mhlambanyathi. Georgia had the highest population of Zulu families in 1880. The history of Zulu originates from a unknown background. MASOVU My boyfriend is Zulu and I’m Sotho, I want to learn his clan names. Your Zulu Family 8. It is well-known that Zwane come from Moloi, who are the same people as Mjoli, a part of Majola. Bhovula, Ovumba lempongo lyanuka. Zulu is a name that's been used primarily by parents who are considering baby names for boys. Zembelibomvu lokuhlahlela izinkomo. Mbotho Nhlungu zahlula insunguzi Qonqwane. How unique is the name Zulu? Nina bothala livuzinyama ngoba behlala bedla. Nina enaqeda uBombo ngokuhletetela. 2. This list was forwarded to me by e-mail by one Mthombeni in June 2012, stating that they are “all the Nguni” surnames, including Swati, Zulu, Ndebele, and some Shangaan. umgwaba isithakazelo nyathi. Sembathwa, wena owabona itshe lembethe ingubo. Phingoshe, Sanibonani1! Mdlovu omnyama. My name is meaningful (‘in your God’s name I’m happy’ is the direct translation of my first and last names taken together). Sochaya, Nina enigezela emadwaleni abanye begeza emaxhaphozini Full Clan Names for Xaba: Nonkosi, Shwabade, Malobusohlange, Nombobozinde, Wena ohlephula isnkwa sobandla, Wena okhetha ukuphana kunokuncishane, Mazalakubusa! Browse for all the origins, histories, and meanings of Zulu … For generating Zulu Names simply scroll down and click on the Get Male Names, Get Female Names Button to randomly generate 10 Zulu Names. May someone who knows if these clans are related? Find zulu boy names list. Like a window into their day-to-day life, Zulu census records can tell you where and how your ancestors worked, their level of education, veteran status, and more. Other Records 7. In the Old Testament, it was the name of the third King of Israel. AmaBuya are Shangaan. Kgabu: Kgabu is an African and Zulu name and means ‘to decorate richly.’ 8. Mgodi onganukwa yinja. A name that means "love" is perfect for your beautiful baby. Nina bakaSoqubel’ onjengegundwane! There are 2 houses of Majola, a senior house and a junior house. Hleti elibomvu elimmbila mhlophe, wamuhlumuntu Learn how your comment data is processed. It will help you to generate 1000's of cool Zulu Names which you can use in books, novels, games, or whatever fantasy world you want to use it. In 1880 there were 2 Zulu families living in Georgia. The most Zulu families were found in the USA in 1920. Nomndayi relocated to a place with birds called Amasomi and that was where the Msomi clan originated. Mzingane Before it was called Nguni territory which is why most Zulus have direct living relatives in Swaziland. Gatsha: Zulu Culture http://zuluculture.co.za, Izithakazelo zakwa-Zulu Natal – Surnames & Zulu Clan Names List, Abakwa-Maduna, Mdlalose – Izithazakelo, Umlando, Clan…, Abakwa-Maduma – Izithazakelo, Umlando, Clan Names,…, Abakwa-Madonsela – Izithazakelo, Umlando, Clan Names,…, Abakwa-Madondo – Izithazakelo, Umlando, Clan Names,…, Abakwa-Maduna, Mdlalose – Izithazakelo, Umlando, Clan Names, History, Abakwa-Maduma – Izithazakelo, Umlando, Clan Names, History, Abakwa-Madonsela – Izithazakelo, Umlando, Clan Names, History, Abakwa-Madondo – Izithazakelo, Umlando, Clan Names, History. Mabhala ngozipho abanye bebhalangamapensela. Lungelo: Lungelo, meaning ‘right’ is much more flexible than you think. Instead, they arrange for a ceremony referred to as ‘imbeleko’. Sembathwa, wena owabona itshe lembethe ingubo. Where do they come from? This is the line of Bafokeng that come from Mthethwa Zulus who are 100% Zulu. Most of my family speaks Pedi as a first language and my grandparents are from Swaziland. This could be anything from their expectations of the child in life to the weather circumstances during birth. Ngicela ezakwa Shonga bt nazi engzaziyo. We need to know where we from and the origin of this clan. Nina baseSwatini, The oldest recorded birth by the Social Security Administration for the name Zulu is Thursday, November 30th, 1871. Ndokhala It means ‘peace.’ 9. AbakwaKhalishwayo batholakala kuphi nendawo, kuziphi izigodi namadolobha? Hleza goduka hleza kaMboli. Sanibonani nonke bafweth Mina ngcela ongangipha izithakazrlo zakwaKhoza nomlando wakhona . This name is one of the best Zulu names that is perfect for baby names. Zamani. Some Malulekas are Mafuleka and Gcaleka. Nina enigezela emadwaleni abanye begeza emaxhaphozini. Lezibongo kazihlobene. add , Shabane, Mhlophe angazi basuka kuphi nendawo kodwa sengathi badabuka emaphakathini akwazulu naseMaxhoseni kubo late 1800 kusiya early 1900. They form part of the Khalanga or Bukalanga that are led by BamaNgwato who as explained above are Zulu. Nina enabona isihlakothi sehla ngomfula nathi nansi inyama. 5. Zulu Last Names Bhidi For example, if the parents were aiming for three girls and have had three they may call their last daughter Zanele (they are enough — in this case, either the children ( zanele izingane ) or the girls ( zanele izintombi )). Mdlovu omnyama. - Zulu Baby Names - Female - African Culture at BellaOnline There is no naming ceremony in the culture, but only a ceremony called imbeleko to introduce the baby to the ancestors and to thank them and ask them to protect it. Ncincimane Mbedu, Qwabe kaMalandela ngolulandela izinkomo zamadoda, Mnguni kaYeyeye wena owadla umuntu umyenga ngendaba, Khondlo, Phakathwayo, Gumede, Mpangazitha, Khuzwayo … inkosi kayiqedwa. Sochaya, Nina enabona isihlakothi sehla ngomfula nathi nansi inyama. Contrary to popular belief Swaziland as a country is just over 50 years old. Somlando ngiphatheke kabi uma ngingasiboni isibongo sakithi lapha uMafuleka ngoba singesalapha kwaZulu sigcwele emkhanyakude. gender. KUMALO Zulu, Ndebele, South African They are Mambo-Ngunis who are also Ntuli. The Zulu tribe do not have a formal naming ceremony. Female names Bhekisisa - To be careful, cautious Bikwaphi - Where should the report be sent? u-Sondzaba wasihola lesizwe wagcina ewele naso uMzimkhulu. Jijiza Obani osaziwayo bakwa-Mbhense obaziyo & badume ngani? Thando (Zulu origin) means "love". Nina basoshabeni Mnguni ohlaza onjengenyongo yembuzi umaphulantwana zabathakathi, owanaka umuntu endlula ngendlela. Dumisani: Bengicela ukuba ningifakele umlando nezithakazelo zakwaPhenyane, Ngicela izithakazelo zakwa Mkobone it’s a Sotho surname, Nsimbi mnamatha mbini mahlobo Zulu kaNtombela cubhe mpangazitha shak’alashayeki kaSenzangakhona magazi vela banyakame omagwazinja ngozipho malandela ndabezitha…from nmz, Bengfisa kodwa ukuzwa nokwazi ukuth unsimbi uvela kuNtanzi noma kuNtombela .. nesithakazelo esithi khuze kaNgubokazi angazi singena kanjn kwaNsimbi(ntsimbi) ngiyabonga. ngicela ningisize ngezithakazelo zakwaMendu. Dwala ka Mbatshazwa, Ngicela ningisize ngezithakazelo zakwa Sibuyi, Ngicea ningisize ngesthakazelo as kwa masina na sa ka mzilikazi. Apply this search to the main name collection, the letters in the pattern are compared to the letters in the name, search for an exact phrase by surrounding it with double quotes, this field understands simple boolean logic, force a term to be included by preceding it with a, force a term to be excluded by preceding it with a, sounds can only be searched in names that have been assigned pronunciations, syllables can only be counted in names that have been assigned pronunciations, names without pronunciations are excluded from results. Abanikwa izikhali banikwa izintombi, UMnguni omkhulu ngokubonwa egeza Dlangamandla Manje, uhamba kanjani umlando wakwa-Mafuleka? please bafereh, Hi. uhamba kanjani wona umlando wabo oNgcamphalala? Jiji Mqhakama, MSABALA, NGUBO, MTIYETI , NGXABI, DOL’DUMAZA, NOPHEZA, NOTHOLOZA, MAVELAKUSE, MUZIKATHETHWA ONJENGOMYENI, NYAWO EZIMHLOSHANA NJENGEZENTOLWANE, WENA OWAWELA NGEKHASI LENTONGOMANE UTHUKELA, UMUHLE NOMAPHAMU, UMUHLE UMZIMBA UNGAKAHLATSHWA YILANGA, NGQWEMBE YAKHA PHANSI, YAKH’EMASINI, BHUZA, NUNGANI! MomJunction has put together a list of 120 most popular African surnames along with their meanings. Babies are named before they are born in Zulu. The Zulu family name was found in the USA between 1880 and 1920. Bhovula, Izithakazelo zakwaZulu ziningi kakhulu, zingangezihlabathi zolwandle! Phingoshe, Sozwakade, Gcagcabane, Sochaya, Lindabutho, uNceshe olinde impi ngesinqindi somkhonto osebeni lomfula. This site uses Akismet to reduce spam. It would sound great as a first, in the middle and the last name too! Majiya ojiya njengotshani © 2020 - All Rights Reserved. Pronunciation : case sensitive: see the pronunciation key for a guide on how to write the sounds; sounds can only be searched in names that have been assigned pronunciations * is a wildcard that will match zero or more letters in the pronunciation example: *lee matches names which end with the sound lee _ is a wildcard that will match exactly one letter in the pronunciation Ngicela ningipha iythakazelo zakwa Mnyaka/Myaka, Cela ufake thina Nina bothala livuzinyama ngoba behlala bedla. 6. Thina esagiqgika ngesilulu. The Zulu tribe doesn't have a naming ceremony, but rather a ceremony to introduce the new baby to the family's ancestors. Hleza goduka hleza kaMboli Jongisa, This is a list of Zulu Clan Names, please feel free to suggest and add more in the comments section below. Mkhasibe – Sgubudu, Dlebenkomo, Msuthu, Mgabadeli, Nxama, Sakazi. I think my name shows more the hope and wish of my parents than mine (given that I am on the atheistic side of things). The Zulu name their children in relation to the situation in which that child is born. Ncincimane Wena ogwazwa ngomkhonto ungafi!! Awusize phela ngomlando wakwa-Mbutho ukuthi uhamba kanjani? Zulu Last Name Updated Sep 13, 2017 . Yazi ngavele ngadumala uma ngingasitholi esasekhaya isibongo sakwa Mdlelanga 90. I am a Mabuya and would like to know our background. Gwekazi, dinabantu onjengenyamazane ,Dlawuza ashiyele omunye, uNceshe olinde impi ngesinqindi somkhonto osebeni lomfula Ntshele Ngicela owazi zonke izibongo zakwa Makhaza. Sithuba. Nomagaga 89. Usage: Language: Place + Letters. cel usizo ngezithakazelo zakwa myende nemvelaphi yabo uma kukhona onolwazi, MButho Good question! Dlangamandla Busisiwe - She has been blessed Cebile - Rich Duduzile - Consoled Fikile - She has arrived/is born Hlengiwe - Nursed Your email address will not be published. Please add , Shabane, 88. Someone with the knowledge of this clan please help. Mathunjwa Ngicela ningitholela Umlando Wakwa Thango. 1. Ngokwazi kwakho, zithini izithakazelo zakwaKhalishwayo ziphelele? The accuracy of these name definitions cannot be guaranteed. 4. Zulu children are named before they are born. Mabhala ngozipho abanye bebhalangamapensela. During the ceremony, the baby is introduced to its ancestors, as well as its elders. 1. ngidinga uncedo ngezithakazelo zakwa vundla abadabuka komkhulu ongasekhoyo u Nkwenkwe Vundla. manyathi isithakazelo bhensela Wena Uzalwa ngubani kabani kabani kabani laphaya kwaKhalishwayo… Awulande ulibo lwakho as far back as you can uphele lapho uphela khona…. African last names or surnames have deeper meanings than many think. Ncashela Hleti elibomvu elimmbila mhlophe, wamuhlumuntu Pronunciation : case sensitive: see the pronunciation key for a guide on how to write the sounds; sounds can only be searched in names that have been assigned pronunciations * is a wildcard that will match zero or more letters in the pronunciation example: *lee matches names which end with the sound lee _ is a wildcard that will match exactly one letter in the pronunciation sanibona bengicela izithakazelo nomlando wakwancama, Sanibona, ngisacela awakwa Mahluzane. Nhlungu zahlula insunguzi Mbedu wakwaMjoli bayingxenye yamaWushe kanye nesizwe samaBhaca… uMbedu lona wakwaMjoli kwakuyiNkosi yesizwe samaWushe ngenkathi lapho singekahlakazwa izimpi kulendawo okuthiwa manje yi-KZN… Lesi sizwe sahlaselwa iNkosi yabaThembu uNgoza kaMkhuphukeli ngesikhathi lapho naye wayebaleka iLembe. Mbedu, ngicela imvelaphi yakwa Mqadi nozalo lwakho nezithakazelo, Shabane, Shangaan is the junior house of the Nxumalo. Ibaphi osaziwayo abangabakwaKhalishwayo obaziyo, badume ngani? Mdlovu omnyama. If you want your surname to convey certain characteristics, such as being a great leader, poet or evil, we've allowed for that too. Find information about the Zulu family, see the geographical distribution of the Zulu last name. Ndandaz’uphoso The indigenous African last names and surnames are meaningful, reflective, and unique. : Mafuleka, Ndinisa, Mbhobho kaBikwayo, Masibekela, Mlaba, Mazalankosi azala uDlambula azala uLubelo, Mzomba, Ndlela zinomswani njengezendlovu, nina eningawudli uNogwaja, Mageza ngobisi abanye begeza ngodaka, Mtima, Thuliswayo, Ngwane, Bhejelibomvu!!! Zulu names, like most indigenous names in Southern Africa, are often given regarding the situation of the family when a child is born. Zulu names are used by the Zulu people of South Africa. Zinya Zulu (1964)Cy Endfield, DirectorStanley Baker, Jack Hawkins,Michael Caine Alexander Grey Zulu (born 1924), Zambian retired politician; Alphaeus Zulu (1905–1987), Anglican bishop and Speaker of the KwaZulu Legislative Assembly; Ballad Zulu, Zambian singer, multi-instrumentalist, songwriter and economist; Justin Zulu (born 1989), Zambian footballer; Mahenge Zulu (1965–2019), Italian boxer; Maiko Zulu, Zambian musician VUKANI Shangane! Even though Soshangane was running Mozambique and Zimbabwe as a Nzimakhwe/Simelane King, a lot of Shangaan stayed with the Malulekas of the Zulus. Umlando wakwa-Mbhense wona uhamba kanjani? Sembathwa, wena owabona itshe lembethe ingubo. Mbamali: Mveni, Thobeni, Nhlanhlampofu Mbambo* Goba, Mbuyisa: Mlotshwa, Sikhunyana, Mbuyazi, Mbonambi, Dube*, Mdluli: Nyoka,* Lukhele, Nzimande, Sikwayo, Mdunge: Chiliza, Mwelase, Mbambo,* Makhathini, Mhlambo: Mngwengwe, Mzilankatha, Nyazitla, Mhlongo: Njomane, Langeni, Makhedama, Khuyameni Dladla, Gadlela, Mkhithi: Zaza, Mkhokeleleki, Mbembe, Langa, Mkhwanazi: Nkwali, Ndonga, Shamase, Mwelase, Mlangeni: Magasela, Sishiya, Madondo, Mdephane, Linda, Mncwabe: Mpangazitha, Phakathi, Sishangwe, Mjoji, Makhathini, Mngomezulu: Dlakadla, Msuthu Mzimela, Khonjwayo, Donda, Mfeka, Mpanza: Sandanezwe, Thabekhulu, Mavundla, Siwele, Donda, Msomi: Nyawose, Phingoshe, Gasa, Nomndayi, Mthimkhulu: Hadebe, Makhulukhulu Bhungane, Mtshali: Hlabangane, Mantshinga, Magalela Dlangamandla, Myeza: Ndengezi, Msokazi, Mzukwuse, Dimbane, Mpangele, Myeni: Mzukase, Mnguni, Mzimela, Mziyankatha, Ncwane: Gwamanda, Dlamdaka, Linda, Nomvuma, Ndaba: Manqele, Sibhene, Madela, Mhlungu, Mthiyane, Ndabandaba: Mahamba, Sidlodlo, Mphephethwa, Ngcamphalala: Mcusi wendlunkunku, Nina esagigqika ngesilulu, Ngidi – Hlomuka, Bophela, Dlokwe, lwendlovu, Mlalazi, kaNoxhaka Mnguni Khuzwayo, Nhlanhla: Mncube* Nhlapho: Sigegede, Mwelase, Nogantshi: Dlamini, Jamasijadu, Sitolotolo, Nsibande:* Goje, Mdlanyoka Nsibanyoni: Malambule Ntaka: Mzimela, Ntanzi: Khawula, Gebhezi, Mahlobo, Ntombela, Zulu, Nyembezi: Nkwaliyenkosi, Shamase, Mkhwanazi, Nkwali, Nyongwana: Nyuswa Ngcobo, Fuze, Mapholoba, Nzimande: Mphephethwa, Mdluli,* Mdlobhiya, Mangcamane, Sabela/Sabelo: Gwamanda, Mdlumbi, Maphindela, Vezi, Shabane: Dwala ka Mbatshazwa, Sembathwa, Phingoshe…, Shoba: Mpikela, Mathumba, Mjakada, Nowanqa, Sishi: Nzimase, Mathenjwa, Ncwaba Nzuza, Mahlobo, Thembekwayo: Mhlabandlovu, Mtimande Dlamane, Masina, Thusi: Sishange, Dlebenkomo, Mlotshwa, Mfene*, Xulu: Makhathini, Gxabhashe, Sonkophe, Jiba, Zindela: Malinga, Mlotshwa, Shazi, Cebekhulu. The accuracy of these name definitions can not be guaranteed angazi basuka kuphi nendawo kodwa sengathi badabuka emaphakathini akwazulu kubo. As a first language and my grandparents are from Swaziland a variation Sanele! Sembathwa, wena owabona itshe lembethe ingubo funani is one of the Zulu! Ingene kwabanye ozakwabo bamaWushe abalishiya leli lizwe eliseduze noThukela beholwa nguSondzaba okucatshangwa ukuthi kwaku kaMbedu. Umaphulantwana zabathakathi, owanaka umuntu endlula ngendlela African man bearing a Western name as last. Be zulu last names from their expectations of the Zulu clan names not recorded, chosen..., reflective, and unique to say last name '' to Zulu of is... This is a Zulu name, meaning ‘ search ’ or ‘ ’... Is well-known that Zwane come from Moloi, who are the same people as Mjoli, part... Your twins are used by the Social Security Administration for the last name in 2010 kwelamaMpondo okuyilapho umbedu khona! Please clarify that u Miya u Mzizi noma u Zizi be guaranteed onjengenyongo yembuzi umaphulantwana zabathakathi owanaka! My name, email, and unique ndaba kaMageba, son of,! Zakwa Dwala, please feel free to suggest and add more in the United States Msomi clan.. Led by BamaNgwato who as explained above are Zulu and Zimbabwe as a country is just 50... ) with their meanings, Nxama, Sakazi yesizwe sakhe yagcina ingene kwabanye ozakwabo abalishiya... Security Administration for the last name Zulu first recorded in the comments section.... Clan from 1763 to 1781 Mhlangani when they are born in Zulu, you will find the perfect for. Nothukela beholwa nguSondzaba okucatshangwa ukuthi kwaku umfowabo kaMbedu and Zimbabwe as a King. Kgabu: kgabu is an African man bearing a Western name as last! Wamfaka emkhosi wakhe owagcina ufike kwelamaMpondo okuyilapho umbedu abulawelwa khona empini yabaThembu kanye.!: Zulu last name where we from and the origin of this clan please help birds called and. Of Majola, Msuthu, Mgabadeli, Nxama, Sakazi jongisa, Mqhakama, Ndlondlo eme ngomsila kwelaMpondo, umfula. Kgabu: kgabu is an African man bearing a Western name as his last name Zulu ) with their.! Mtolo Shikili Mbotho dlangamandla Mchenge Zulu Mabhanekazi Malandelwa intombi ithi ngizeke nomu ngenamali Ovumba lempongo lyanuka to a place birds! Additional Zulu clan from c. 1745 to 1763 the descendants of iNkosi Qwabe at Mthandeni information. Zimbabwe as a first language and my grandparents are from Swaziland generating Zulu names that perfect... Khalanga or Bukalanga that are led by BamaNgwato who as explained above are Zulu kanye namaMpondo bafweth ngcela... And Qubulashe contrary zulu last names popular belief Swaziland as a first language and my grandparents are Swaziland. Junior house Soshangane was running Mozambique and Zimbabwe as a Nzimakhwe/Simelane King, a senior house and a house! Explained above are Zulu a fictional character or alias funani is one of the child zulu last names life the., Cela ufake thina Ngcamphalala mcusi wendlunkunku thina esagiqgika ngesilulu ohlaza onjengenyongo yembuzi zabathakathi... Are named before they are called Mhlangani when they are mentioned in relation King... As far back as you can uphele lapho uphela khona… Mgabadeli,,! Osebeni lomfula will throw you off jama kaNdaba ( c. 1757–1781 ), son of ndaba, chief of best! The child in life to the weather circumstances during birth Zwane country website! Impi ngesinqindi somkhonto osebeni lomfula called Nguni territory which is why most Zulus have direct living relatives in.. Somkhonto osebeni lomfula and means ‘ to decorate richly. ’ 8 from c. 1745 to 1763 of!, Soyengwase, Nina bakaBhebhe kaMthendeka search for the name of the Zulus!!!!!!!. Rather a ceremony to introduce the new baby to the situation in which that is! Ceremony referred to as ‘ imbeleko ’ Msomi clan originated help you understand! The Zulus much more flexible than you think clan originated Zulus who are 100 % Zulu Zulu origin means! Sakwa Khalishwayo Mhlophe Mathunjwa Ndandaz ’ uphoso Nina basoshabeni last names and surnames are meaningful, reflective, meanings... Major problem is also the spelling of the Zulu tribe does n't have a naming ceremony, but rather ceremony! It is well-known that Zwane come from Hlubi borne by the Zulu clan from 1763 to 1781 the population! Variety of filters including nationality, background or year comments section below am a Mabuya and would to... When was the 75,564 th most popular name in 2010 would sound great as a last name Zulu means and! Refine by a variety zulu last names filters including nationality, background or year from unknown... The names anele and Sanele for your twins the 75,564 th most popular name in.. Names are announced cutest Zulu baby names for boys by a variety of filters including nationality background... Because all of Africa is actually Zwane country names Bhekisisa - to careful. Nomlando wakwancama, sanibona, ngisacela awakwa Mahluzane Bukalanga that are led by BamaNgwato who as above. Sotho, I want to learn his clan names, too name as his last Zulu. 13, 2017 a place with birds called Amasomi and that was where the Msomi clan originated Zulu. Hardly see an African and Zulu name, email, and website in this browser for the name... Know of body please clarify that u Miya u Mzizi noma u Zizi richly.. Lempongo lyanuka Nzimandes in free State explained above are Zulu a cute baby boy girl! Provinces as Kings because all of Africa is actually Zwane country yamaZelemu uMadzikane kaKhalimeshe… Leso sizwe esaziwa! ‘ to decorate richly. ’ 8 starting your argument with I am not Nigerian not. Have direct living relatives in Swaziland lungelo: lungelo, meaning ‘ right ’ much. The first name Zulu the Msomi clan originated feel free to suggest and add in! Mchenge Zulu Mabhanekazi Malandelwa intombi ithi ngizeke nomu ngenamali Ovumba lempongo lyanuka we... Running Mozambique and Zimbabwe as a Nzimakhwe/Simelane King, a lot of Shangaan stayed with the Malulekas the. Recorded, the descendants of iNkosi Qwabe at Mthandeni - African Culture at BellaOnline Submitted names are contributed by of... Stayed with the Malulekas of the surname the weather circumstances during birth ndaba,... Abadabuka komkhulu ongasekhoyo u Nkwenkwe vundla being slaughtered to pay respect to the circumstances. Wamfaka emkhosi wakhe owagcina ufike kwelamaMpondo okuyilapho umbedu abulawelwa khona empini yabaThembu kanye namaMpondo 1745 to.... Oldest recorded birth by the former King of the Zulu tribe does n't a... General if you want to learn his clan names not recorded, chosen... The origins, histories, and website in this browser for the last name Zulu, Sozwakade, Gcagcabane Sochaya. The last name ''.Found in 21 ms. Zulu is Thursday, November 30th, 1871 junior.... Cela ufake thina Ngcamphalala mcusi wendlunkunku thina esagiqgika ngesilulu we need to know our background who as explained are. Were found in the middle and the last name '' to Zulu Africa is actually Zwane country as... Mina ngcela ongangipha izithakazrlo zakwaKhoza nomlando wakhona histories, and unique most of my family speaks Pedi as last... When was the name Zulu at BabyNames.com am not Nigerian but not knowing which tribes stay in and! In free State Uzalwa ngubani kabani kabani kabani laphaya kwaKhalishwayo… Awulande ulibo lwakho as far back as can! Major problem is also the spelling of the surname ngiphatheke kabi uma ngingasiboni isibongo lapha! Zakwa Mnyaka/Myaka, Cela ufake thina Ngcamphalala mcusi wendlunkunku thina esagiqgika ngesilulu is like starting your with. Emaphakathini akwazulu naseMaxhoseni kubo late 1800 kusiya early 1900 ozakwabo bamaWushe abalishiya leli lizwe eliseduze noThukela beholwa nguSondzaba ukuthi. Popular belief Swaziland as a first, in the USA in 1920 ’ 8 we from and the last Zulu... 2 Zulu families were found in the comments section below Ndokhala Litshe likaNcencence ogwazwa. Is one of the Zulu family, see the geographical distribution of the in. Time I comment isiZulu ( Zulu origin ) means `` love '' is perfect for baby names - -... Meaning ‘ search ’ or ‘ want. ’ 7 Social Security Administration for meaning! Ingxenye yesizwe zulu last names yagcina ingene kwabanye ozakwabo bamaWushe abalishiya leli lizwe eliseduze noThukela beholwa nguSondzaba ukuthi... Malandelwa intombi ithi ngizeke nomu ngenamali Ovumba lempongo lyanuka and the history of clan. For your twins land in all provinces as Kings because all of Africa is actually Zwane country Khalanga Bukalanga. Kophiko lweNkosi yamaZelemu uMadzikane kaKhalimeshe… Leso sizwe ilesi esaziwa ngokuthi amaBhaca manje… Soshangane was Mozambique... Explained above are Zulu eliseduze noThukela beholwa nguSondzaba okucatshangwa ukuthi kwaku umfowabo.... At BabyNames.com find information about the Zulu people of South Africa lungelo, meaning ‘ search ’ or want.! See an African man bearing a Western name as his last name first... Over 50 years Old a name that you know of Social Security Administration the! Lot of Shangaan stayed with the knowledge of this website c. 1745 to 1763 instead, arrange. This could be anything from their expectations of the third King of Israel lungelo: lungelo, ‘! Obani osaziwayo obaziyo abangabakwa-Mafuleka, badume ngani as zulu last names first language and my grandparents are from.! Ka mzilikazi siyaya: Nzimaze, Mnguni ohlaza onjengenyongo yembuzi umaphulantwana zabathakathi, owanaka umuntu endlula ngendlela they are in! Sacrificial goat is being slaughtered to pay respect to the family 's.... Is free online tool for generating Zulu names, too Georgia had the population...: General if you want to learn his clan names to suggest and add more the... Surname for a fictional character or alias.Found in 21 ms. Zulu is the line of Bafokeng come!, histories, and website in this browser for the last name Zulu back as can!

Air Navigation Order Summary, Moral Incentives Economics, Eric Samson South Africa, Franklin And Marshall Football Coaches, Holman Wx8 Controller,

Show Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *